Utställare

Välkommen som utställare till MiljöBIL
______________________________________________________
MiljöBil 2008 lanserar ett nytt mässkoncept! För att begränsa kostnaderna och arbetsinsatsen för utställande företag, kan man enbart delta på mässan genom att använda någon av våra standardmontrar. Det finns fyra olika monteralternativ för företag som ställer ut med bilar och tre alternativ för företag/organisationer utan bilar.
I monterpriserna ingår el, belysning, lagd matta, städning, infodisk samt broschyrställ. Det finns även byggnations-begränsningar i vart monterpaket och maximal yta för utställande bilföretag är 250 kvm och för övriga företag 50 kvm.
_______________________________________

Monteralternativ fordon

 

 • A1 – 50 kvm, max 2 bilar, ingår 4 spotlights/bil
  (motsvarar 4000w/bil), lagd matta, infodisk, 1 broschyrställ
 • A2 – 100 kvm, max 3 bilar, ingår 4 spotlights/bil
  (motsvarar 4000w/bil), lagd matta, infodisk, 1 broschyrställ
 • A3 – 150 kvm, max 5 bilar, ingår 4 spotlights /bil
  (motsvarar 4000w/bil), lagd matta, infodisk, 1 broschyrställ
 • A4 – 200 kvm, max 7 bilar, ingår 4 spotlights/bil
  (motsvarar 4000w/bil), lagd matta, infodisk, 1 broschyrställ

  Matta i valbar kulör
  _______________________________________

 

Monteralternativ övriga

 

 • B1 – 12 kvm, ingår 2 spotlights, lagd matta, infodisk,
  1 broschyrställ
 • B2 – 24 kvm, ingår 4 spotlights, lagd matta, infodisk,
  1 broschyrställ
 • B3 – 36 kvm, ingår 6 spotlights, lagd matta, infodisk,
  1 broschyrställ