Kommande

11.00
13.00
14.00
14.30
15.00
Miljöfordonsboomen i Sverige –
vilka slutsatser kan vi dra om framtiden?
Ansvarig: Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister
Tennant Miljöförsäkring har under 2007 tagit fram statistik på sålda miljöfordon som Gröna Bilister analyserat. Här ser vi tillsammans tillbaka över året och diskuterar utvecklingen.

Hur gör jag för att sälja miljöbilar?
Ansvarig: Mattias Goldmann, Gröna Bilister
Tips från coachen till hur dagens experter på bilförsäljning kan bli morgondagens hjältar. Gröna Bilister presenterar sin bok med råd kring miljöfordon och attraktiva försäljningsargument.

Full gas framåt – nya tankställen,
fler bilar och mer biogas i Sverige
Ansvarig: Michelle Ekman, Svenska Gasföreningen
Att köra på gas är att köra på det miljövänligaste drivmedlet. Avfall blir en tillgång i lokal biogasproduktion och utsläppen minimala. Men vilka bilmärken finns det och hur stor är potentialen för gas i Sverige? Välkomna till information och diskussion om fordonsgas.

Ecodriving / Sparcoach – föraren i fokus
Ansvarig: Joakim Gudmundsson
Att köra bränslesnålt och praktiska tips om körsättet som tagit Europa med storm.

Däckets bidrag till en bättre miljö
Ansvarig: Lennart Lomaeus, Michelin Nordic
Diskuterar rullmotstånd, livslängd, ljud, lufttryckets betydelse, BM10, HA-oljor samt återvinning och dess effekter på miljön.
10.30

11.30

13.00

13.30

14.00

15.00
Diskussionsforum med Anders Wijkman,
EU-parlamentariker med ansvar för klimatfrågor


Hur utformar vi den framtida mobiliteten?
Ta bilen till bussen?
Ansvarig: Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister
Gröna Bilister och SLTF diskuterar hur buss och bil skall komplettera varandra i morgondagens städer.

Fossilfria bränslen – räddning eller bara mera problem?
Ansvarig: Mattias Goldmann, Gröna Bilister
En diskussion kring de nya fossilfria bränslenas framtid, och vilka krav som skall ställas för deras utveckling. Samtidigt, vilka krav skall ställas på gårdagens fossilfria bränslen?

Ecodriving / Sparcoach – föraren i fokus
Ansvarig: Joakim Gudmundsson
Att köra bränslesnålt och praktiska tips om körsättet som tagit Europa med storm.

Däckets bidrag till en bättre miljö
Ansvarig: Lennart Lomaeus, Michelin Nordic
Diskuterar rullmotstånd, livslängd, ljud, lufttryckets betydelse, BM10, HA-oljor samt återvinning och dess effekter på miljön.

Full gas framåt – nya tankställen, fler bilar
och mer biogas i Sverige
Ansvarig: Michelle Ekman, Svenska Gasföreningen
Att köra på gas är att köra på det miljövänligaste drivmedlet. Avfall blir en tillgång i lokal biogasproduktion och utsläppen minimala. Men vilka bilmärken finns det och hur stor är potentialen för gas i Sverige? Välkomna till information och diskussion om fordonsgas.

_________________________________________________

10.30
11.30
13.30
14.00

14.30

Utan miljöbilen stannar Sverige
Ansvarig: Gunnar Hadders, Gröna Bilister
Vad är en miljöbil? Vilka förmåner för miljöbilar finns? För- och nackdelar med olika bränslen?

Full gas framåt – nya tankställen, fler bilar
och mer biogas i Sverige
Ansvarig: Michelle Ekman, Svenska Gasföreningen
Att köra på gas är att köra på det miljövänligaste drivmedlet. Avfall blir en tillgång i lokal biogasproduktion och utsläppen minimala. Men vilka bilmärken finns det och hur stor är potentialen för gas i Sverige? Välkomna till information och diskussion om fordonsgas.

Hybrid-, el och plug in – vad är vad?
Ansvarig: Eva Håkansson, Gröna Bilister
Gröna Bilisters Eva Håkansson berättar om hybrid/elbilsutveckling i Sverige och internationellt.
Ecodriving / Sparcoach – föraren i fokus
Ansvarig: Joakim Gudmundsson
Att köra bränslesnålt och praktiska tips om körsättet som tagit Europa med storm.

Däckets bidrag till en bättre miljö
Ansvarig: Lennart Lomaeus, Michelin Nordic
Diskuterar rullmotstånd, livslängd, ljud, lufttryckets betydelse, BM10, HA-oljor samt återvinning och dess effekter på miljön.