Vår historia

Vår historia

Miljöfrågan och klimathotet kommer alltmer i fokus och ett av många områden som vi kan påverka idag är våra fordon. Miljöfrågan blir alltmer aktuell och kraven på miljöanpassning av transportsektorn ökar. Försäljningen av miljöfordon lär öka snabbt under de kommande åren. Miljötänkande är det genomgående temat för MiljöBil 2008 och avser att spegla aktuella fordon och alternativa drivmedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Ett stort antal miljöklassade personbilar och lätta transportfordon kommer att finnas på mässan vilket ger besökarna möjlighet att ta del av dagens stora utbud av miljöfordon på ett och samma ställe. MiljöBil 2008 är en återkommande mässa med inriktning mot miljöfordon. Fokus ligger på personbilar och lätta transportfordon avsedda för alternativa bränslen. Under mässan genomförs symposier om miljöbilar och alternativa bränslen. Varmt välkommen!

Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt

Senaste nytt